Fitness instruktørerne

Fitness Sørby har følgende frivillige og uddannede instruktører

THOMAS B. BREITENSTEIN

Instruktør

SØREN BANGSMANN

Instruktør

FLEMMING PETERSEN

Instruktør